شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم

جغرافی

-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟

-تاریخ -جغرافیا -مدنی -علوم

۲-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

۳-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟

۴-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.

۵-کره زمین چیست؟

۶-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

۷-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.

۸-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟

الف)کره جغرافیایی ب)نقشه ج) راهنمای نقشه

۹-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟

الف)جهت نقشه ب)علامتهای نقشه ج)راهنمای نقشه

۱۰-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

۱۱-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

۱۲-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................و دست چپ ما به طرف ...............باشد در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.

۱۳-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.

۱۴-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

۱۵-بین دو جهت شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

۱۶-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

۱۷-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین ................می گویند.

۱۸-در نقشه همیشه ...............در بالا و ..............در پایین و.............در سمت راست و ............در سمت چپ قرار دارد؟

۱۹-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

۲۰-نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.

۲۱-خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟

الف)شمال ب)مغرب ج)جنوب د)مشرق

۲۲-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

الف) شمال غربی ب) جنوب غربی ج)شمال شرقی د)جنوب شرقی

۲۳-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف) شمال و مغرب ب)شمال و مشرق ج)جنوب و مغرب د)جنوب و مشرق

۲۴-اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟

الف)شمال ب)جنوب ج) مشرق د)مغرب

۲۵-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال ب)جنوب ج)مغرب د)مشرق

۲۶-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟

الف) مشرق ب) مغرب ج)شمال د) جنوب

۲۷-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.

۲۸-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

-بین مغرب و شمال جهت فرعی شمال غربی قرار دارد. ص غ

-بین جنوب و مشرق جهت فرعی شمال شرقی قرار دارد. ص غ

-بین شمال و مشرق جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد. ص غ

-بین جنوب و مغرب جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد. ص غ

-بین جهت های شمال شرقی و شمال غربی جهت اصلی شمال قرار دارد. ص غ

-بین جهت های جنوب غربی و جنوب شرقی جهت اصلی جنوب قرار دارد. ص غ

۲۹-به بالاترین نقطه کوه چه می گویند؟

۳۰-رشته کوه چیست؟

۳۱-ناهمواری چیست؟

۳۲-در نقشه رنگ قهوه ای پررنگ نشانه چیست؟

۳۳-دو رشته گوه مهم ایران را نام ببرید؟

۳۴-کوهپایه را تعریف کنید؟

۳۵-رشته کوه شمال ایران چه نام دارد؟

۳۶-بلند ترین قله رشته کوههای شمال ایران چه نام دارد؟

۳۷-بلندترین قله های رشته کوههای مغرب ایران چه نام دارد؟

۳۸-چرا به کوههای زاگرس رشته کوه می گویند؟

۳۹-رشته کوههای شمال ایران با رشته کوههای مغرب ایران چه تفاوتی دارند؟

۴۰-بلند ترین قله ایران چه نام دارد؟

الف)سبلان ب)دنا ج)البرز د)دماوند

۴۱-به بلند ترین نقطه کوه می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۲-به زمین های پای کوه می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۳-به کوههای که مانند زنجیر به هم چسبیده اند می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۴-رشته کوهی که در شمال ایران قرار دارد چه نام دارد؟

الف)زاگرس ب)دماوند ج)سهند د)البرز

۴۵-رشته کوه زاگرس در کدام سمت ایران قرار دارد؟

الف)شمال ب)جنوب غربی و مشرق ج) مشرق د)مغرب و جنوب غربی

۴۶-در نقشه دریای خزر در کوهپایه های کدام رشته کوه قرار دارد.

الف)سهند ب)زاگرس ج)البرز د)دماوند

۴۷-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

-بلند ترین قله ایران در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. ص غ

-رشته کوه البرز در شمال ایران قرار دارد. ص غ

-بلند ترین قله رشته کوه البرز دنا نام دارد. ص غ

-به بلند ترین نقطه کوه دامنه کوه می گویند. ص غ

-رشته کوههای زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. ص غ

-رنگ قهوه ای در نقشه جای دریا ها را نشان می دهد. ص غ

-بلند ترین قله ایران دماوند نام دارد. ص غ

-سرزمین های پست کنار کوهها برای زندگی انسان مناسب است. ص غ

-شهر تهران در کوهپایه جنوبی رشته کوههای البرز قرار دارد. ص غ

-

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 22:8  توسط مهدی  | 

جهت یابی جغرافی

اگر دوست دارید از ساعت مچی خود به عنوان قطب نما هم استفاده کنید این مطلب می توانید برای شما مفید واقع شود

برای این کار ابتدا همانطور که در شکل می بینید ساعت خود را روی کف دست خود قرار می دهید بطوریکه ساعت ۱۲ به سمت چپ باشد.حالا دست خود را چرخانده تا عقریه ساعت شمار رو به سمت خورشید قرار گیرد. اکنون مکانی بین عدد ساعت 12 و عقربه ساعت شمار قطب جنوب را نشان می دهد. (مطابق شکل)

نکته مهم: اگر شما در نیمکره جنوبی هستید مکان بین عقربه ساعت شمار و عدد ساعت 12 قطب شمال را نشان می دهد.

با این کار شما به راحتی و تنها با داشتن یک عدد ساعت مچی و یک عدد خورشید ! قطب ها را می توانید تشخیص دهید.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 11:26  توسط مهدی  | 

نمونه سوالات چهارم ابتدايي


جغرافيا چهارمالف: پاسخ درست را با علامت × مشخص كنيد.3نمره
1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال
مغرب
مشرق
جنوب2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا
تاريخ
ديني
مدني3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه مي گويند؟

جهت هاي نقشه
ناهمواري هاي نقشه
راهنماي نقشه
حاشيه ي نقشه4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه
آب ها
جنگل
صحرا5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند. چه مي گويند ؟

ناهمواري
كوهپايه
رشته كوه
قله6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس
الـــبرز
دماوند
تفتانب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد. 2نمره

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد .........................................................است.
2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.
3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.
4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت × مشخص كنيد. 2نمره
1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها كوچك ديده مي شوند .

صحيح
غلط2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.

صحيح
غلط3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.

صحيح
غلط4ـ « دماوند » بلندترين قله ي ،رشته كوه زاگرس است .

صحيح
غلطه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.
1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

• سنندج ( ................................... )
• گلستان ( ................................... )
• كرمان ( ................................... )
• خوزستان ( ................................... )3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره
4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره
5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره
6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمرهي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره
آبرفت


كوهپايه

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 15:47  توسط مهدی  | 

جغرافياي چهارم ابتدايي مطالب مفید و اضافی

 

جهات اصلي و فرعي

نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه اگر راه استفاده از آن را بلد باشيم با ديدن آن اطلاعات زيادي را بدست مي آوريم. براي اينكه بتوانيم از نقشه استفاده كنيم بايد زبان آن را بشناسيم.
نقشه به زبان خود مي گويد : من چهار جهت اصلي دارم : شمال ـ جنوب ـ غرب و شرق.
نقشه به ما مي گويد هميشه جهت شمال بطرف بالاي نقشه است ، پائين نقشه جهت جنوب است طرف راست نقشه جهت شرق و طرف چپ نقشه جهت غرب است.
حال كه زبان نقشه را ياد گرفتيم در تمامي نقشه ها چهار جهت اصلي را مي توانيد براحتي پيدا كنيد.
هر نقشه چهار جهت فرعي هم دارد شمال شرقي كه بين شمال و شرق است جهت فرعي جنوب شرقي كه بين جنوب و شرق است جهت فرعي شمال غربي كه بين شمال و غرب است جهت چهارم را آيا ميتوانيد معلوم كنيد؟ درست است جهت جنوب غربي كه بين جنوب و غرب است.
باشناخت جهت ها هم مي توانيم ازنقشه خوب استفاده كنيم و هم روي زمين مكانهاي مختلف را پيدا كنيم راه پيدا كردن تهاجمات جغرافيايي خارج از نقشه و بر روي زمين آسان است.
اگر طوري بايستيد كه دست راست شما به طرف محلي باشد كه صبحها خورشيد از آن طلوع مي كند، جهت شرق است. پس دست چپ به طرف غرب خواهد بود. روبه روي شما، شمال و پشت سرتان جنوب است.پس كافي است كه بدانيد خورشيد هر روز صبح از كدام سمت طلوع مي كند.

سئوالات بخش اول

1- تعريف نقشه چيست؟

الف) نقشه يك اطلاع جغرافيايي است كه ما را راهنمايي مي كند.
ب) نقشه يك تصوير جغرافيايي كه با ديدن آن مي توانيد اطلاعات زيادي بدست آوريد.
* ت) نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه با بلد بودن زبان آن مي توانيد، اطلاعات زيادي را بدست آوريد.

2- نقشه چند جهت اصلي دارد؟

* الف) چهار جهت
ب) دو جهت
ت) هشت جهت

3- جهات نقشه به ترتيب كدامند؟

الف) شمال، شرق ،جنوب ،غرب
ب) شمال، جنوب، غرب، شرق
* ت) شمال ، جنوب، شرق ، غرب

4- جهات اصلي در كدام صفحه نقشه قرار دارد؟

الف) شمال بالاي نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب راست نقشه، شرق چپ نقشه
* ب) شمال بالاي نقشه، شرق راست نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب چپ نقشه
ت) شمال پائين نقشه، جنوب بالاي نقشه، شرق راست نقشه،غرب چپ نقشه

5- شمال شرقي و جنوب غربي در كدام بخش نقشه قرار دارد؟

* الف) شمال شرقي بين شرق و شمال، جنوب غربي بين جنوب و غرب
ب‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين شرق و جنوب
ت‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين غرب و شمال

6- جهات ميان جنوب و شرق، شمال و غرب چه نام دارد؟

الف) جنوب غربي، شمال شرقي
ب ) جنوب شرقي ، جنوب غربي
* ت) جنوب شرقي، شمال غربي

7- اگر شما در يك مكان بايستيد، دست چپ و راست شما نشان دهنده كدام جهات اصلي است؟

الف) دست چپ غرب، دست راست شمال
ب) دست راست شرق، دست چپ جنوب
* ت) دست راست شرق، دست چپ غرب

8ـ شمال و جنوب در كدام جهت شماست؟

* الف) شمال روبرو و جنوب پشت سرتان
ب) شمال پائين و جنوب بالاي سرتان
ت) شمال طرف راست و جنوب پشت سرتان

عكس هاي هوايي

عكس هاي هوايي

بهترين راه براي تهيه نقشه چيست؟ اولين و بهترين قدم ، نگاه كردن به محلي است كه مي خواهيم نقشه تهيه كنيم. البته بايد از منطقه بلند و مرتفع به محل نگاه كنيم مانند پرنده ها، پرنده ها به هنگا م پرواز، بهترين ديد را از كره زمين دارند. انسان چه موقع مي تواند چنين ديدي داشته باشد؟ وقتي كه پرواز كند: امروزه انسان با وسيله پيشرفته و هواپيما و هلي كوپتر يا چرخ بال ، پروازميكند و در مناطق مختلف زمين عكس مي گيرد و از روي آنها نقشه تهيه ميكند.

سئوالات بخش دوم

1ـ مناسبترين راه براي تهيه نقشه چيست؟

اولين و بهترين قدم نگاه كردن به محلي است كه مي خواهيم نقشه تهيه كنيم.

2- وقتي از ارتفاعات و از بالا به پائين نگاه كنيم، مناظر شهرها و روستاها به چه شكل ديده مي شود؟

به طور كلي هر چه از سطح زمين دور مي شويم و به بالا مي رويم مناظر ، شهرها ، روستاها و خيابانها كوچكتر شده و هر چه ارتفاع بيشتر شود اين موارد به صورت يك لكه ديده مي شود.

3- پرندگان چگونه مي توانند به هنگام پرواز مسير خود را پيدا كنند؟

به دليل اينكه، پرندگان در ارتفاعات بالا پرواز مي كنند، مي توانند از بالا بهترين ديد را از زمين داشته باشد و به همين دليل و با كمك حواس خود مسير را پيدا كرده و به مقصد مي رسند.

4- بهترين نقشه در چه صورت پديد مي آيد ؟

در صورتي كه انسان از مناطق بلند و مرتفع به محل نگاه كند.

5- در بلنديهاي نسبتاً زياد پستيها و بلنديها و دره هاي ميان كوهها چگونه است ؟

در اين بلنديها، پستيها و دره هاي ميان كوهها نمايان است.

6- آيا انسان در صورت پرواز مي تواند نقشه يك محل راتعيين كند؟

توضيح دهيد. بله انسان با وسائل پيشرفته مانند هواپيماو هلي كوپتر مي تواند مناطق را در ارتفاعات ببيند، از آنها عكس بگيرد واز روي تصاوير، نقشه يك محل را تعيين كند.

7- امروزه نقشه سرزمينهاي پهناور و كشورها را چگونه تهيه مي كنند؟

با استفاده از عكسهاي هواييرشته كوه

وقتي رديفي از كوه ها با ارتفاعات مختلف در كنارهم قرار بگيرند به آن رشته كوه مي گويند. رشته كوه ها در جغرافيا بسيار مهم مي باشند چون بسياري از مكان ها را با نام رشته كوهها ميتوان به سرعت پيدا كرد يا حتي نام بعضي از نقاط دنيا با اسامي رشته كوه ها همراه است مانند رشته كوه هيماليا كه در شمال هند قرار دارد و يا رشته كوه آلپ كه در جنوب اروپاست.

در كشور ما دو رشته كوه بسيار معروف است. شما نام آن رامي دانيد؟
رشته كوه البرز و زاگرس رشته كوه البرز مانند ديواري در شمال ايران قرار گرفته و زاگرس از شمال غربي به طرف جنوب شرقي امتداد دارد. در ارتفاعات بلند رشته كوه ها هر ساله مقدار زيادي برف ذخيره مي شود كه آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي و يا آب معدني را در طول سال تأمين ميكند.

به خاطر وجود آب در پاي كوه ها شهرهاي پرجمعيت بيشتر در همين مناطق هستند چون وجود منبع هميشگي كه آب مورد نياز شهر را تأمين مي كند بسيار مهم است زندگي در مناطق كوهستاني چندان ساده نيست به علت افزايش سرما در مناطق مرتفع كسي زندگي نمي كند. فقط دامداران و دامپروران كه زندگي كوچ نشيني و ايلي دارند همراه با گله هاي دام خود به دامنه كوه يعني به ييلاق مي روند و با شروع فصل سرما به قسمت هاي كوهپايه يعني قشلاق باز مي گردند .

آيا مي دانيد به كدام قسمت كوه ، قله و به كدام قسمت كوهپايه مي گويند ؟
بلندترين نقطة‌كوه را قله مي گويند و آن قسمت هايي كه به زمين هاي هموار پاي كوه وصل شده ، كوهپايه نام دارد .

سئوالات بخش 3 :

1ـ رشته كوه را تعريف كنيد ؟

وقتي رديفي از كوه ها با ارتفاعات مختلف در كنار هم قرار بگيرند و مانند زنجير به هم متصل باشند ، به اين كوهها ، رشته كوه مي گويند .

2ـ شناخت رشته كوه ها از چه اهميتي برخوردارند ؟

شناخت رشته كوه ها بسيار مهم است ، چون بسياري از مكان ها را با نام رشته كوه ها مي توان به سرعت پيدا كرد .

3- آيا مي توانيد دو قله بلند زاگرس را مثال بزنيد؟

دو قله زرد كوه و دنا.

4- مناطق بلند كوهستاني و ارتفاعات از چه آب و هوايي برخوردارند؟

در اين ارتفاعات بلند همه ساله مقدار زيادي برف ذخيره مي شود كه مي تواند آب مورد نياز زمين هاي كشاورزي و يا آب معدني را در طول سال تأمين مي كند.

5- آيا وجود آب در پاي كوه ها در ميزان جذب جمعيت و زندگي شهري و روستايي تأثير قابل توجهي دارد؟

بله ، بدليل وجود آب در پاي كوه ها مردم جذب اين مناطق شده و با ايجاد كشاورزي و يا ايجاد آباداني، شهرهاي پرجمعيت را بوجود مي آوردند.

6- قله را تعريف كنيد و از ميان قله هاي مرتفع ايران يك مثال بزنيد ؟

بلند ترين نقطه كوه را قله كوه مي گويند. قله دماوند كه از جمله بلندترين قله هاي رشته كوه البرز است .

7- دامنة كوه چه تفاوتي با كوهپايه دارد ؟

سرازيري هاي تند كوه را دامنة كوه مي گويند . ولي كوهپايه قسمت هايي از دامنة كوه است كه به زمين هاي هموار پاي كوه وصل شده است.

8- دامپروران و دامداران كوچ نشين به چه شكل از دامنه و كوهپايه بهره مي گيرند؟

بدليل اينكه در مناطق بسيار مرتفع كوه ها ( قله ها) سر ما بسيار زياد است كسي زندگي نمي كند. ولي كوچ نشينان همراه با گله هاي دام خود به دامنه كوه يعني به ييلاق مي روند با شروع فصل سرما به قسمت هاي كوهپايه يعني قشلاق باز مي گردند.


زمين هاي هموار

اگر خوب به اطراف نگاه كنيد، مي بينيد سطح كره زمين داراي پستي و بلنديهاي بسياري است. پوسته زمين هميشه در حال تغيير است ميدانيد چگونه؟
از يك طرف املاح و موادي كه در رودها وجود دارد، در درياها ته نشين مي شود بر اثر گذشت زمان اين املاح كه ته نشين شده اند به شكل كوههاي مرتفع سر از آب بيرون مي آورند از طرف ديگر با د و باران اين كوهها را مي سايند و آنها را هموار مي كنند.
قسمتهايي از سطح زمين را كه بر اثر فعاليتهاي باد و باران مسطح شده اند، زمينهاي هموار مي گويند. 2 مثال و نمونه براي زمينهاي هموار دشت ها و جلگه ها هستند. دشتها معمولا بين كوهها محاصره شده اند و آب كوههايي كه از اين رود ها سر چشمه مي گيرند، به طرف اين دشتها سرازير مي شوند و با موادي كه با خود مي آورند، خاك دشت را براي كشاورزي مناسب مي كنند به همين دليل خاك دشتها براي كشاورز بسيار مناسب است.
اما جلگه چيست ؟ گفتيم كه جلگه ها نوعي زمين هموار هستند اگر يك طرف زمين هموار،كوه باشد و طرف ديگر آن درياچه يا دريا باشد به آن زمين هموار جلگه مي گويند. جلگه ها هم از نظر كشاورزي و زندگي انسان بسيار مهمند فقط ممكن است قسمتهاي ساحلي آن يعني آن قسمتي كه به طرف دريا و درياچه قراردارد به دليل شور بودن آب درياها و در ياچه ها قابل استفاده نباشد.

سئوالات بخش 4:

1- آيا تصور مي كنيد كه سطح كره زمين صاف و هموار است؟

خير، سطح كره زمين داراي پستي و بلنديهاي بسياري است.

2- پوسته زمين چگونه تغيير مي كند؟

از يك طرف املاح و موادي كه در رودها وجود دارند در درياها ته نشين مي شود و پس از گذشت زمانهاي طولاني اين املاح كه ته نشين شده اند به شكل كوههاي مرتفع سر از آب بيرون مي آورند، و از طرف ديگر باد و باران اين كوهها را مي سايند و آنها را هموار مي كنند.

3- زمينهاي هموار به چه زمينهايي گفته مي شود؟

به قسمتهايي از سطح كره زمين را كه بر اثر فعاليتهاي باد وباران مسطح شده اند زمينهاي هموار مي گويند.

4- دشت ها و جلگه ها جزء كدام دسته از زمنيها محسوب مي شوند؟

زمينهاي هموار

5- كوهها چه نقشي در بوجود آوردن دشتها دارند؟

دشتها كه جزء زمينهاي هموار به حساب مي آيند ، معمولاً بين كوهها محاصره شده اند.

6- چرا خاك دشتها براي كشاورزي بسيار مناسب است؟

بدليل آنكه آبي كه از كوهها و از رودهاي بالاي كوه ، سرچشمه مي گيرند به طرف دشتها سرازير مي شوند و با مواد و املاحي كه با خود مي آورند، زمين دشت را براي كشاورزي مناسب مي كنند.

7- آيا جلگه ها نيز مانند دشتها در ميان كوهها قرار گرفته اند؟

خير، تفاوت جلگه با دشت در اين است كه جلگه ها از يك طرف به دريا يا درياچه و از طرف ديگر به كوهها محدود مي شوند. كه به زمين هموار ميان كوه و دريا، جلگه مي گويند.

8- شباهت ميان جلگه ها و دشت ها چيست؟

جلگه ها و دشت ها هر دو از نظر كشاورزي و وجود زمينهاي مرغوب و حاصلخيز براي انسان اهميت دارند و نياز كشاورزي انسان را بر طرف مي سازند.

9- آيا همه قسمتهاي جلگه ها براي كشاورزي مناسب است؟ چرا؟

خير، بدليل آنكه يك طرف جلگه ها به دريا يا درياچه ختم مي شوند و بخشهاي ساحلي اين قسمتها بدليل شور بودن آب دريا و در ياچه ها براي كشاورزي قابل استفاده نيست.

10- آيا مي توانيد يك جلگه مثال بزنيد؟

بله، جلگه خوزستان كه از طريق رودهايي كه از كوههاي زاگرس به طرف خليج فارس روانند بوجود آورده است.


ابر

ابر چيست؟ اين اشكال زيبايي كه در آسمان مي بينيم و به آن ابرمي گوئيم. چگونه درست مي شود؟ تا بحال فكر كرده ايد خورشيد كه به سطح آبهاي كره زمين مي تابد بخشي از آن را به بخار تبديل مي كند. اين بخار به جو زمين بر مي گردد براثر جمع شدن اين بخار آب ها در كنار هم شكلهاي گوناگوني از ابر را در آسمان تشكيل ميدهند.
ابرها را بر اساس اينكه در چه ارتفاعي قرار دارند به ابرهاي مرتفع، متوسط و پائين تقسيم مي كنند و هر نوع ابري نشان دهنده وضع هواي بخصوص است مي دانيد برف و باران از همين ابرها تشكيل مي شود؟ چگونه؟
ذرات بخار آب درون ابرها در صورتيكه شرايط لازم و سرماي كافي وجود داشته باشد به شكل ذرات منجمد شده برف مي بارد حالا اگر هواي نزديك سطح زمين سرد باشد برف روي زمين مي نشيند. ولي اگر هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سرد نباشد ذره هاي برف به قطره هاي باران تبديل مي شود و به زمين مي بارد.

سئوالات بخش 5

1- كدام جمله درست است؟

الف) در اثر تابش خورشيد بر سطح آبهاي كره زمين بخشي از آنهابه ابر تبديل مي شود.
*ب‌)در اثر تابش خورشيد بر سطح آبهاي كره زمين بخشي از آنهابه بخار تبديل مي شود.
ت‌) تنها درمناطق بسيار گرم بخشي از آبها به بخار تبديل مي شود.

2- پس از تشكيل بخار:

الف) اين بخار مجدداً به جو زمين بر مي گردد و جمع مي شود.
ب‌) بخار تشكيل شده تبديل به باران مي شود.
* ت‌) اين بخار به جو زمين بر مي گردد و پس از جمع شدن در كنارهم شكلهاي مختلف ابرها را تشكيل ميدهد.

3- ابرها را بر اساس ........................ تقسيم بندي مي كنند.

*الف) اينكه در چه ارتفاعاتي قرار دارند.
ب‌) در كدام جهت جغرافيايي قرار دارند.
ت‌) چه شكلهايي دارند.

4- ابرها به 3 دسته ........................... تقسيم مي شوند.

الف) مرتفع، پهن ، پائين
ب‌) مرتفع ، ‌پائين ، بالا
* ت‌) مرتفع ، ‌متوسط و پائين

5- ذرات برف چگونه تشكيل مي شود؟

الف) ابرها به برف تبديل مي شوند.
* ب‌) ذرات بخار آب درون برفها با وجود شرايط لازم و سرماي كافي به ذرات منجمد شده برف تبديل ميشوند.
ت‌) قطرات باران در اثر سرما به برف تبديل مي شوند.

6- ذره هاي برف در چه صورت به قطرات باران تبديل مي شوند؟

* الف) در صورتيكه هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سرد نباشد.
ب‌) در صورتيكه هواي نزديك سطح زمين به اندازه كافي سر باشد.
ت‌) ابرهاي باران زا آسمان را پوشانده باشد.

7- در مناطق ساحلي و شهر هاي كنار درياها بارش باران و وجود ابرهاي باران زا ...........

* الف) بيشتر از بقيه مناطق است.
ب‌) كمتر از بقيه مناطق است.
ت‌) تفاوتي ندارد.

8- در مناطق مرتفع مانند كوهها و جاهاي خيلي سرد، .............. بيشتراست.

الف) بارش باران
ب) هيچ چيز نمي بارد.
* ث‌) بارش برف

9- در مناطقي كه نه گرم و نه سرد است ( معتدل) .................... مي بارد.

الف) برف به اندازه كافي مي بارد.
* ب‌) باران به اندازه كافي مي بارد.
ث) نه برف و نه باران مي بارد.


رود

باران و برفي كه بر روي كوهستانها مي بارد بر روي سطح زمين جاري مي شود و به شكل جويبارها يي حركت مي كند. ازبه هم پيوستن اين جويبارها رود بوجود مي آيد رودها با سرعتي كه دارند زمينهاي زير خود را مي كنند و رودخانه يا خانه رود را بوجود مي آورند. در قسمتهايي ازمسير رودخانه ممكن است بدلايلي سطح زمين اختلاف ارتفاع داشته باشد در اين صورت آب رودها از بلندي به پائين مي رسد كه در اين حالت به آن آبشار مي گويند.
آبشارها از منظره هاي بسيار زيباي جغرافيا هستند آبشارها به انسان بهره هاي زيادي ميرساند مثلا از نيروي ريزش آب آبشارها مي توان برق تهيه كرد.گاهي اوقات در مسير روخانه ها براي ذخيره آب ديوارهاي محكم و بلندي مي سازند كه به آن سد مي گويند.
از سدها هم آب مورد نياز كشاورزي و هدف مردم شهرها و روستاها را تأمين مي كنند و هم بوسيله توربينهاي قوي برق تهيه مي كنند. گاهي بر اثر بارندگي زياد يا گرم شدن ناگهاني هوا و ذوب سريع برفها روي قله ها مقدار آب رودخانه هابسيار افزايش مي يابد به طوريكه آب از رودخانه بيرون مي ريزد و در اطراف جاري مي شود و به شكل سيلاب به مزارع و خانه هاي روستائيان خسارت وارد مي آورد. حفظ و كاشت گياهان در مسيري سيلابي از مهمترين راههاي جلوگيري از وقوع سيلاب است. آب رودها در مسير خود بخشي از پوسته زمين را مي شويد، اگر سرعت آب زياد باشد اين مواد شسته شده را با خود حمل مي كند تابه محلي برسد كه شيب زمين كم باشد.
جايي كه شيب زمين كم باشد در نتيجه سرعت آب هم كم خواهد شد آب با سرعت كم ديگر نميتواند مواد را با خود حمل كند بنابراين مواد در همان جا ته نشين مي شود حالا موادي كه از پوسته زمين شسته شده و بر روي اين زمين با شيب كم ته نشين شده خاك حاصلخيزي براي كشاورزي بوجود مي آورد كه به آن آبرفت مي گويند.


سئوالات بخش 6

1- جويبار چگونه بوجود مي آيد؟

بخشي از باران و برفهايي كه برروي سطح زمين مي بارد و كوهستانها را نيز شامل مي شود بر روي سطح زمين جاري مي شود و از جاي شدن آب بر روي زمين جويبارها بوجود آمده و حركت مي كنند.

2- رود و رودخانه يا خانه رود چه تفاوتي باهم دارند؟

رود از به هم پيوستن جويبارها بوجود مي آيد ولي رودخانه با كمك رودها بوجود مي آيد بدين معنا كه رودها با سرعتي كه دارند زمينهاي زير خود را مي كنند و رودخانه يا خانه رود را بوجود مي آوردند.

3- آيا مي توانيد توضيح دهيد كه در چه مناطقي رودها هميشه جريان دارند؟

بله معمولاً در مناطقي كه باران زياد مي بارد و يا در كوهستانهايي كه هميشه پوشيده از برف است رودها هميشه جريان دارند.

4- آيا در مناطقي كه باران هاي سيل آسا مي بارد رودهاي دائمي وجود دارند؟ چرا؟

خير چون در اين مناطق بارانهاي تند و سيل آسا تنها در مدت كوتاهي مي باردو به همين دليل جريان رودها موقتي است و رودها زود خشك مي شوند.

5- يك رود را نام ببريد كه در تمام طول سال جريان داشته باشد؟

رود چالوس از رودهايي است كه از دامنه هايي است كه از دامنه ها و كوهپايه ها ي شمالي البرز و زمنيهاي پست مي گذرد و به درياي مازندران مي ريزد.

6- آبشار چگونه بوجود مي آيد؟

در جاهايي از مسير رودخانه كه بدلايل مختلف سطح زمين اختلاف ارتفاع داتشه باشددر اينصورت آب رودها از بلندي به پائين مي رسد كه در اين حالت به آن آبشار مي گويند.

7- چه ارتباطي ميان آبشار و برق وجود دارد؟

بدليل اينكه آبشارها با سرعت زياد از بالا به پائين سرازير مي شوند، بهره هاي زيادي را به انسان مي رسانند كه از همه مهمتر تهيه برق از نيروي ريزش آب است.

8- سد چيست و چه تأثيري بر زندگي مردم و اقتصاد كشور دارد؟

گاهي در مسير رودخانه ها ديوارهاي محكم و بلندي را به نام سد مي سازند تا آب در پشت اين ديوارها ذخيره شود. آبي كه در پشت سر ذخيره مي شود هم ميتواند آب مورد نياز كشاورزي و معدني مردم شهرها و روستاها را تأمين مي كند و هم با كمك توربينهاي قوي برق توليد نمايد.

9- آيا مي توانيد نام يك سد را كه در نزديكي تهران قرار گرفته است بنويسيد؟

بله سد لتيان

10- سيلابها چگونه بوجود مي آيند و چگونه مي توان از وقوع آنها جلوگيري كرد؟

الف) بر اثر بارندگي زياد، ذوب شدن برفهاي روي قله ها، گرم شدن ناگهاني هوا، آب رودخانه ها به ناگهان افزايش مي يابد و آب از رودخانه بيرون ريخته و به زمينهاي اطراف جاري مي شود و بدليل سرعت زياد و حجم فراوان ،‌صدمات و خطرات بسياري را براي مزارع و خانه هاي روستائيان و حتي شهرها بوجود مي آورد. ب) اگر كشاورزان به پرورش و حفظ گياهان در مسيرهاي سيلابي بپردازند از وقوع سيلاب جلوگيري مي شود.

11- آب رودها چه تأثيري بر پوسته زمين مي گذارند؟

آب رودها د رمسير خود بخشي از پوسته زمين را مي شويند و در صورت سرعت بالاي آب اين مواد شسته شده همچنان با آب حمل مي شوند تابه محلي برسند كه شيب زمين كم باشد. و در نتيجه مواد در شيب كم در همان محل باقي مي مانند و ته نشين مي شوند.

12- آبرفت را تعريف كنيد؟

آبرفت با تأثير آب بر روي پوسته زمين ارتباط مستنقيم دارد. يعني پوسته زمين شسته شده كه در مناطق با شيب كم ته نشين شده است در همان محل خاك حاصلخيزي را بوجود مي آورد كه به آن آبرفت مي گويند.


دريا و درياچه ها

بر روي سطح زمين مكان هاي فرو رفته اي وجود دارد كه بوسيله آب پر شده است، اين چاله هاي پر آب كه هم وسيع است و هم عميق درياچه ناميده مي شود مانند درياچه اروميه، درياچه پريشان، درياچه ولشت. درياچه ها راه به جايي ندارند و پس از گذشت زمان طولاني يا ممكن است خشك شوند يا به باتلاق تحويل شوند.
آيا تابحال با تلاق ديده ايد؟ باتلاق زميني است كه آب آن را فرا گرفته است و گياهاني از نوع ني درآن روئيده باشد باتلاق ها محل مناسبي براي تخم گذاري حشرات هستند حالا كه تعريف باتلاق را دانستيد فكر كنيد از كجا و كدام سفر از كنار يك باتلاق رد شده ايد؟
گفتيم كه درياچه ها راه به جايي ندارند ، در حقيقت چاله هاي بزرگ آبي هستند كه بسته اند ، حالا چنانچه آب هاي سطح زمين وسعت خيلي بيشتري داشته باشند و با بقيه آب هاي سطحي ارتباطي داشته باشدبه آن دريا مي گويند.
دريا خود بخشي از آب وسيع تري هستند كه به آن اقيانوس مي گويند. آيا تابحال نام خليج را شنيده ايد؟ بله مثلاً خليج فارس .
مي دانيد ، خليج هم يك نام جغرافيايي است براي اينكه يكي ديگر از شكل هايي كه طبيعت را مي سازد را بشناسيم اما بخشي از آب درياهاو اقيانوس هابرروي خشكي پيشروي كند به آن خليج مي گويند.
خليج ها معمولاً عمق كمي دارند. اما داراي ذخيره اي زير زميني با ارزشي مانند نفت هستند در كنار اقيانوس هاو درياهاو درياچه ها و خليج ها شهرهايي ساخته شده است كه مردم آنها به كار ماهيگيري و يا تجارت دريايي مي پردازند، به اين شهرها بندر مي گويند.
محلي كه كشتيها و قايقهادربندر توقف مي كنند اسكله نام دارند. درصورتيكه عمق آب كناره ها براي توقف كشتي كم باشد اسكله ها را به داخل دريا يا خليج امتداد مي دهند .

سئوالات بخش 7

1- درياچه را تعريف كنيد ؟

مكان هاي فرورفته در روي سطح زمين را كه بوسيله آب پر شده اند را درياچه مي نامند. اين درياچه ها، چاله هاي پرآبي هستند كه از وسعت و عمق زيادي برخوردار هستند.

2- آيا به جز سه درياچه اي كه در توضيح آمده درياچه ديگري رامي توانيد نام ببريد؟

بله درياچه بختگان كه در شمال شرقي ايران قراردارد.

3- درياچه ها با گذشت زمان چه تغييري ميكنند و چرا؟

به دليل آنكه درياچه ها راه به جايي ندارند، پس از مدت زمان طولاني يا خشك مي شوند يا به باتلاق تبديل مي گردند.

4- باتلاق راتوضيح دهيد و مثال بزنيد؟

باتلاق زميني است پر از آب كه گياهاني از نوع ني در آن رشد كرده باشد، حشرات درباتلاق ها به راحتي مي توانند تخم گذاري كرده و زندگي كنند، به عنان مثال باتلاق گاوخوني

5- دريا چه تفاوتي با درياچه دارد؟

درياچه ها چاله هاي پرآب و بسته اي هستند كه راه به جايي ندارند اما درياها خود از چند درياچه با وسعت و عمق زياد به وجود مي آيد. بدين معناكه آب هاي سطح زمين وقتي وسعت زيادي داشته باشد و با بقيه آب هاي سطحي ارتباط پيدا كنند، به اين آب ها دريا مي گويند.

6- آيا دريايي را مي شناسيد كه براي ما مثال بزنيد؟

بله درياي مازندران

7- اقيانوس را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

اقيانوس ها بخش وسيعتري از آب دريا هستند مانند اقيانوس اطلس .

8- آيا با استفاده با يك نقشه مي توانيد بگوئيد كه خليج چگونه جايي است؟

بله با توجه به خليج فارس كه در ناحيه جنوب غربي ايران قراردارد، مي توان گفت كه خليج در اثر پيشروي بخشي از آب درياها و اقيانوس ها بر روي خشكي بوجود مي آيد.

9- خليج ها چه تأثيري دراقتصاد منطقه مي گذارند؟

درمناطقي كه خليج ها هستند، ذخيره هاي زير زميني با ارزشي مانند نفت وجود دارد ، ومردم مي توانند ، با استفاده از كشتي هاي بزرگ تجاري و قايق به ماهيگيري و يا تجارت دريايي روي آورند.

10- احداث بندر دركنار خليج ها چه شرايط اقتصادي را بوجود مي آورد؟

بندرها شهرهايي هستند كه در كنار خليج ها ايجاد مي شوند مانند بندرعباس و بندر بوشهر، در حقيقت بنادر محل توقف كشتي ها و قايق هااست. در بنادر ساخت اسكله ها توانسته است، توقف و رفت و آمد كشتي ها را آسان مي كند و به همين دليل مشاغلي مانند تجارت دريايي و بخصوص ماهيگيري در اين مراكز از اهميت زيادي برخوردار است.

11- آيا در بنادر مشاغل ديگري غيراز ماهيگيري رواج دارد؟

بله با شروع فصل گرما، كشاورزان اين مناطق به كشت انواع محصولات و سبزي هاي تابستاني مانند خيار و خربزه روي مي آورند.

آب هاي زير زميني (چشمه)

بخشي از آب باراني كه بر سطح زمين مي بارد و به داخل زمين فرو مي رود و در لايه هاي زيرزمين حفر مي شود. قسمتي از اين آب ها ذخيره شده بر روي دامنه ها يا قسمت هاي پائين كوه دوباره به سطح زمين باز مي گردد، محل خروج اين آب هاي زيرزمين را چشمه مي گويند.
آيا انسان خود براي استفاده از آب هاي زيرزميني اقدام مي كند؟
بله، انسان حفره هايي بر سطح زمين مي كند و آب هاي ذخيره شده در زير زمين را با وسايل مختلف بيرون مي آورد. به اين حفره ها چاه مي گويند.
مي توانيد بگوئيد تفاوت چاه با چشمه چيست؟ چاه نتيجه كار انسان و چشمه حاصل كار طبيعت است ايرانياني كه مردمان با هوشي هستند از گذشته هاي بسيار دور زماني كه اين همه امكانات وجود نداشت براي بدست آوردن آب هايي كه در زير زمين ذخيره شده اند روش بسيار خوبي را ايجاد كردند اين روش هنوز مفيد است.


حفر قنات

روش حفر قنات بدين گونه است كه با كندن يك حفر افقي يا تونل خود را به محل ذخيره آب مي رسانند براي خارج كردن خاك در موقع حفاري قنات چاههايي را با فاصله هاي معين و نزديك به هم مي كنند كه اين چاه ها همگي به آن حفره افقي يعني قنات وصل هستند. ازبيرون كه نگاه كنيم فقط دهانه چاه ها معلوم است ، حلقه هايي به رديف ، در يك خط و با فاصله معين از هم، ولي قنات زير آن ديده نمي شود .
روش حفر قنات يكي از بهترين روش ها براي استفاده از آب هاي زير زميني است .

سئوالات بخش 8

1- آب باراني كه بر سطح زمين مي بارد ……… مي رود و ……… مي شود.

الف) به درياها مي رود و به بخار تبديل مي شود.
* ب‌) به داخل زمين فرو مي رود و در لايه هاي زير زمين حفر مي شود.
ت‌) به درياچه ها مي ريزد و سيلاب تشكيل مي شود.

2- آب هاي ذخيره شده بر روي دامنه ها يا سمت هاي پائين كوه چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟

*الف) دوباره به سطح زمين باز مي گردند.
ب) همگي به بخار و ابرهاي باران تبديل مي شوند.
ت) در زير زمين خشك شده و از بين مي روند.

3- محل خروج اين آب هاي زير زميني را ………… مي گويند.

الف) چاه
ب) جويبار
*ت) چشمه

4- تعريف صحيح چاه كدام است؟

*الف)چاه حفره هايي است كه انسان برروي زمين مي كند تا آب هاي ذخيره شده را بدست آورد.
ب) چاه همان چشمه است كه توسط انسان و با حفاري زمين بوجود مي آيد.
ت) هر دو تعريف درست است.

5- كدام تعريف درباره تفاوت چاه و چشمه درست است؟

الف) چاه نتيجه كار طبيعت و چشمه نتيجه كار انسان است.
ب) چشمه از آب باران و برف تشكيل مي شود ولي انسان خود چاه را حفر مي كند.
* ت) چاه نتيجه كار انسان و چشمه نتيجه كار طبيعت است.

6- ايرانيان با هوش از گذشته هاي دور، و بدليل نبودن امكانات ……… مي كردند.

الف) چاه هاي زيادي را حفر مي كردند.
* ب) حفر قنات
ث‌)از آب چشمه ها بهره مي گرفتند.

7- براي حفر قنات، ايرانيان ابتدا…………

الف) چند چاه مي كندند تا به آب برسند.
ب) محل ايجاد چشمه ها را حفر مي كردند.
* ت) يك حفره افقي يا تونل مي كندند و خود را به ذخيره آب مي رساندند.

8- در موقع حفر قنات خاك ها چگونه از زير زمين خارج مي شوند؟

*الف) براي خارج كردن خاك ، چاه هايي را با فاصله معين و نزديك به هم مي كنند.
ب) خاك ها با آب هاي زير زميني شسته مي شوند.
ت) از همان تونل افقي خارج مي كنند.

9- كدام جمله درست است؟

الف) چاه هايي كه كنده مي شوند، ربطي به آن حفره افقي يعني قنات ندارند.
ب‌) از خود چاه هاي كنده شده آب بيرون مي آورند.
*ت‌) چاه هايي كه با فاصله معين و نزديك به هم كنده مي شوند به حفره افقي يعني قنات وصل هستند.

10- وقتي از بيرون به محل حفرات نگاه مي كنيم موقعيت چگونه است؟

الف) هم دهانه چاه ها معلوم است و هم قنات زير آن.
ب) نه قنات ديده مي شود و نه چاه ها.
* ث‌) فقط دهانه چاه ها به شكل حلقه هايي در يك خط و با فاصله معين از هم معلوم است و قنات زير آن ديده نمي شود.


آلودگي آب

بسيار شنيده ايد كه آب مايه زندگي است و براي انسان خيلي اهميت دارد و حتماً شنيده ايد كه در سالهاي اخير از بي توجهي انسانها در آلوده كردن آب رودها زياد صحبت مي شود. اين آلودگي به درياها و اقيانوسها هم رسيده است.
مي دانيد نتيجه آلودگي آب سطح كره زمين چيست؟
متأسفانه از بين رفتن ماهيها موجودات زنده دريايي و پرندگان دريايي

سئوالات بخش 9
1-آيا ميتوانيد دليل اهميت درياها و رودخانه ها را شرح دهيد؟

بله، از درياهاي كشور ما مانند درياي مازندران، درياي عمان و خليج فارس، ماهي و حيوانات ديگر صيد مي شوند و راههاي آبي براي حمل و نقل كشتيها و مسافران بسيار مهم هستند. از طرف ديگر رودخانه ها هم براي مصرف خانگي و كشاورزي اهميت بسياري دارند.

2- آب سطح رودها و درياها چگونه آلوده مي شوند؟

با افزايش ساخت و احداث كارخانه ها و ماشينها كه هم هوا و هم آب را آلوده مي كنند.

3- آيا به جز ماشينها و كارخانه ها موارد ديگري را مي شناسيد كه باعث آلودگي آب ها شوند؟

بله، اگر مردمي كه در كنار رودها زندگي مي كنند و يا جهت استفاده از فضاي سبز و طبيعت اين مناطق سفر مي كنند بهداشت را رعايت نكرده و زباله و مواد آلوده را به كنار رودها و يا داخل آبها بريزند اين منابع آلوده مي شوند.

4- بدرستي نتيجه آلوده كردن آب سطح كره زمين چيست؟

متأسفانه ماهيها و موجودات زنده دريايي و همينطور پرندگان دريايي از بين مي روند و از طرف ديگر، آبهاي معدني آلوده هم براي خوردن و هم براي استفاده از زمينهاي كشاورزي، صدمات فراواني را ايجاد مي كنند.

5- چگونه مي توان از آلودگي آبها جلوگيري كرد؟

اگر كارخانه ها و ماشينها دور از اين مناطق ساخته شوند و مردم و مصرف كنندگان خود در رعايت بهداشت فردي و جمعي بكوشند، ميتوان در حد قابل توجهي از آلودگي آبها جلوگيري كرد.


پوشش گياهي

بطور كلي گياهان سطح زمين را پوشش گياهي مي نامند. چرا پوشش گياهي مناطق مختلف با هم فرق مي كنند.
پوشش گياهي در هر محلي به شرايط آب و هوايي آن محل بستگي دارد و در هر نوع آب و هوا نوع خاصي از گياهان رشد مي كنند.مثلاً در مناطق مرطوب جنگل ديده مي شود.
ميدانيد كه جنگل در محلي است كه درختان بصورت خودرو و در كنار هم قرار دارند درختان جنگل ممكن است به هم فشرده باشند يا از هم فاصله داشته باشند.
در قسمتهاي مرتفع كوهها، رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان كم ارتفاع مي رويد. به اين نوع پوشش گياهي چمنزار مي گويند.
عشاير براي چراي دام خود از چمنزارها استفاده زيادي مي كنند. اما مناطقي هم هستند نه خشك و كم آبند.
آيا پوشش گياهي اين مناطق را ديده ايد؟
بله، در اينگونه محلها گياهان بصورت بوته هاي خار ديده ميشوند .

سئوالات بخش 10 :
1 ـ پوشش گياهي چيست ؟

الف) درختان سطح زمين را پوششي گياهي مي نامند .
* ب) گياهان سطح زمين را بطور كلي پوششي گياهي مي گويند .
ج) جنگلها را پوششي گياهي مي نامند .

2 ـ پوشش گياهي در هر محل به چه چيزي بستگي دارد ؟

* الف) به شرايط آب و هوايي محل .
ب) به كشت و كارهاي هر محل .
ج) به ميزان آب هر محل .

3 ـ عامل پيدايش جنگل چيست ؟

الف) هواي معتدل ، خاك حاصلخيز و رطوبت محل .
* ب) وجود بارندگي زياد در سطح دامنه ها .
ج) كاشت درختان و گياهان فراوان توسط انسان .

4 ـ جنگل به جايي گفته مي شود كه : …

الف) درختان توسط انسان كاشته شده و با فاصلة معين رشد كرده باشند .
ب) گياهان و حيوانات فراواني در محل ديده شد .
* ج) درختان به صورت خودرو ، در كنار هم و يا با فاصله از هم رشد كرده باشند

5- جنگلها چه اهميتي براي زندگي مردم دارند؟

الف) تنوع و گوناگوني پوشش گياهي را سبب مي شوند.
* ب) باعث اعتدال هوا، نگهداري رطوبت و جلوگيري از ايجاد سيل و وزش بادهاي شديد مي شوند.
ت) نيازهاي گياهي انسان را برطرف مي سازند.

6- جنگلهاي كدام ناحيه ايران از بهترين جنگلها است؟

*الف) جنگلهاي شمال
ب)جنگلهاي جنوب
ت) هر دو پاسخ 1و2

7- در تعريف چمنزار كدام جمله درست است؟

الف) در قسمتهاي پائين كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان كم ارتفاع مي رويد كه به اين مناطق چمنزار گفته مي شود.
* ب) در قسمتهاي مرتفع كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان مي رويد كه به اين مناطق چمنزار مي گويند.
ج‌) در قسمتهاي مرتفع كوهها رفته رفته جنگل كم مي شود و به جاي آن گياهان با ارتفاع زياد و بلند مي رويد كه به اين مناطق چمنزار مي گويند.

8- پوشش گياهي مناطق خشك …………….. است.

الف) بسيار سرسبز و زيباست.
ب) اصلاً پوشش گياهي ندارد.
ت) بصورت بوته هاي خار ديده مي شود.


بيابان

بخشهايي از كره زمين به علت شرايط خاص آب و هوايي داراي بارندگي كم است.
نتيجه بارندگي كم چيست؟
به اين مناطق كم آب كه گياهان در آن بسيار كم مي رويند و جانوران باشرايط سخت، خود را سازگار كرده اند، بيابان مي گويند.
به نظر شما آيا كوير تفاوتي با بيابان دارد؟
به بعضي از قسمتهاي بيابان كه بر عكس داراي آب زير زميني زيادي هستند. اما به علت وجود نمك و املاح مختلف هيچ گياهي در آن نمي رويند كوير مي گويند.
پس كوير با بيابان فرق دارد خاك كويرها شور است و براي كشاورزي مفيد نيست. اما خاك بيابان غني است. در صورتيكه آب كافي وجود داشته باشد، از آن محصول زيادي بدست مي آيد.

سئوالات بخش 11:

1. آيا در تمام سطح كره زمين ميزان بارندگي يكسان است؟ توضيح دهيد؟

خير، همانگونه كه در بعضي مناطق ميزان بارندگي بسيار زياد و يا زياد است. مناطقي هم يافت مي شوند كه ميزان بارندگي در آنها بسيار كم و هوا هم گرم و خشك است.

2. آيا در ايران نيز نواحي گرم و خشك با ميزان بارندگي كم يافت مي شود؟

بله، در نواحي زمينهاي پست جنوب و كوهپايه هاي اين مناطق، آب و هواي گرم و خشك بابارندگي كم ديده مي شود.

3. پوشش گياهي مناطق كم باران چگونه است؟

در اين مناطق بدليل بارندگي كم و نبودن رطوبت گياهان بسيار كمي رشد مي كنند و پوشش گياهي اين مناطق بيشتر بصورت بوته هاي خار ديده مي شود.

4. بيابان چگونه جاي است؟

به مناطقي كه بدليل كمي اب گياهان بسيار كم مي رويند و جانوران خود را با شرايط سخت كم آبي سازگار كرده اند بيابان مي گويند.

5. آيا خاك بيابان براي هيچ نوع كشت و كاري مناسب نيست؟

بله، به عنوان مثال گياهان و محصولاتي كه به اب فراوان نياز دارند و مي توانند در خاك گرم و خشك هم رشد مي كنند در اين مناطق بدست مي آيند.مانند درخت خرما كه در مناطق جنوب كشور فراوان يافت مي شود.

6. كوير را تعريف كنيد؟

به بعضي از قسمتهاي بيابان كه داراي آب زير زميني نيز مي باشند، اما به علت وجود نمك و املاح مختلف هيچ گياهي در آنها رشد نمي كند، كوير گفته مي شود.

7. با وجود آب زير زميني در كوير، آيا كشاورزان مي توانند، كشاورزي كنند؟

بله اما با شرايط بسيار دشوار، زيرا آنها به سختي و با حفر چاه در زمينهاي سخت و خشك كوير، آب را به سطح زمين مي رسانند و كشاورزي مختصري را بوجود مي آورند.

8. تفاوت ميان كوير و بيابان در چيست؟

همانگونه كه توضيح داده شد، خاك كوير بدليل شوري، قابل استفاده در جهت كشاورزي نيست. اما خاك بيابان غني است و اگرآب كافي موجود باشد، محصولات خوبي را مي توان از اين مناطق بدست آورد.

9. آيا روشي را مي توانيد مثال بزنيد كه در آن آب كافي به مناطق كم آب و خشك برسد؟

بله به عنوان مثال بابستن سد در مقابل آب رودها مي توان از اين آب براي آبياري مناطق خشك استفاده كرد.


كناره هاي پست جنوب

حالا كه شما مي توانيد جهت هاي جغرافيايي را روي نقشه پيدا كنيد، از شمال نقشه ايران يعني كناره هاي پست درياي مازندران حركت كنيد و به كناره هاي پست جنوب يعني به حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس سفر كنيد.
در حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس هم ناحيه ساحلي وجود دارد. كه با وجود رطوبت زياد آن مقدار بارندگيش كم است. مردم در اين ناحيه بيشتر به كار ماهيگيري و تجارت دريايي مشغولند.
بدليل ارتباط خليج فارس و درياي عمان به اقيانوس هند و بقيه آب هاي سطح زمين، اين ناحيه داراي اهميت زيادي است.

سئوالات بخش 13:

1. نواحي پست جنوب از كجا تا كجا امتداد دارند؟

از قسمت جنوب غربي به سمت جنوب و به حاشيه شمالي درياي عمان و خليج فارس.

2. در اين منطقه با وجود دو ناحيه درياي عمان و خليج فارس آب و هوا چگونه است؟

با وجود اين دو ناحيه، آب و هواي نواحي پست جنوب، گاه نمناك است و گاه برف هم مي بارد اما بطور كلي در بيشتر ماه هاي سال آب و هواي گرم بر اين منطقه حاكم است.

3. رطوبت آب در ناحيه پست جنوب چگونه است؟

بدليل گرمي هوا، و ميزان بارندگي كم، رطوبت در اين منطقه بسيار كم بوده و به زودي از بين مي رود.

4. شهري را در اين ناحيه مثال بزنيد كه همين شرايط آب و هوايي را داشته باشد؟

بندرعباس از جمله شهرهايي است كه در جنوب ايران و در حاشيه شمالي خليج فارس قرار دارد.

5. آيا در اين مناطق كشاورزي بيشتر رونق دارد يا ماهيگيري و تجارت دريايي؟

در اين مناطق بدليل شرايط خاص آب و هوايي، كشاورزي هم انجام مي شود و بعضي محصولات مانند خرما و( ساير محصولات گرمسيري) بدست مي آيد. اما به جهت وجود درياي عمان و خليج فارس، حمل و نقل با كشتي و صيد و ماهيگيري از رونق بيشتري برخوردار است.

6. آيا از آب هاي اين ناحيه مي توان به ساير آبهاي كره زمين راه يافت؟

بله، خليج فارس و درياي عمان به آبهاي اقيانوس هند و ساير آب هاي كره زمين مرتبط هستند و مردم مي توانند با ساير نقاط و كشورها، رابطه تجاري و اقتصادي داشته باشند.


سرزمين هاي داخلي

در فاصله بين دو رشته كوه البرز و زاگرس، ناحيه وسيعي وجود دارد كه داراي آب و هواي گرم و خشك است. به همين دليل، جمعيت در اين ناحيه از بقيه نواحي ايران كمتر است. البته در كناره هاي اين ناحيه شهرهاي پرجمعيت و مهمي وجود دارد.
در اين ناحيه يعني سرزمين هاي داخلي ايران، فاصله شهرها و روستاها از هم زياد است و انسان ها در هر مكاني كه در آنجا آب وجود داشته باشد، در همانجا ساكن شده اند.

سئوالات بخش 14:

1. مشخص كنيد كه از نظر موقعيت جغرافيايي، سرزمين هاي داخلي در كجا قرار دارند؟

در فاصله بين دو رشته كوه البرز و زاگرس يعني از نواحي شمال ايران به طرف غرب و جنوب غربي ايران.

2. مناطق و سرزمين هاي هموار داخلي از چه آب و هوايي برخوردارند؟

آب و هواي گرم و خشك و بارندگي كم.

3.آيا در نواحي كه آب و هواي گرم و خشك دارد، جمعيت زيادي را مي توان يافت؟ چرا؟

خير، چون عدم وجود آب كافي جهت مصرف و كشاورزي، و همچنين بارندگي محدود و نبودن پوشش گياهي مناسب، اين نواحي نيز معمولاً‌ كم جمعيت باقي مي مانند.

4. آيا مي توان ميان روستاها و مناطق مسكوني اين نواحي، مرز مشخصي را تعيين كرد؟

بله، بدليل اينكه در اين نواحي، جمعيت شهرها و روستاها كم است و تعداد روستاها زياد نيست، ميتوان ميان آنها مرز مشخصي را تعيين كرد.

5. در چه جاهايي از اين سرزمين ها، مي توان ساكنين و روستاها را پيدا كرد؟

در جاهايي كه آب جهت مصرف و بدست آوردن محصولات كشاورزي وجود داشته باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی 1389ساعت 13:38  توسط مهدی  | 

جغرافی

رشته کوه


وقتی ردیفی از کوهها با ارتفاعات مختلف در کنارهم قرار بگیرند به آن رشته کوه می گویند. رشته کوهها در جغرافیا بسیار مهمند چون بسیاری از مکانها را با نام رشته کوهها میتوان به سرعت پیدا کرد یا حتی نام بعضی از نقاط دنیا با اسامی رشته کوهها همراه است مانند رشته کوه هیمالیا که در شمال هند قرار دارد و یا رشته کوه آلپ که در جنوب اروپاست. در کشور ما دورشته بسیار معروف است. شما نام آن رامی دانید؟ رشته کوه البرزو زاگرسرشته کوه البرز مانند دیواری در شمال ایران قرار گرفته و زاگرس از شمال غربی به طرف جنوب شرقی امتداد دارد. در ارتفاعات بلند رشته کوهها هر ساله مقدار زیادی برف ذخیره میشود که آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی و یا آب معدنی را در طول سال تأمین میکند.به خاطر وجود آب در پای کوهها شهرهای پرجمعیت بیشتر در همین مناطق هستند چون وجود منبع همیشگی که آب مورد نیاز شهر را تأمین می کند بسیارمهم است زندگی درمناطق کوهستانی چندان ساده نیست به علت افزایش سرما در مناطق مرتفع کسی زندگی نمی کند. فقط دامداران و دامپروران که زندگی کوچ نشینی و ایلی دارند همراه با گله های دام خود به دامنه کوه یعنی به ییلاق می روند و با شروع فصل سرما به قسمتهای کوهپایه یعنی قشلاق باز می گردند .آیا می دانید به کدام قسمت کوه ، قله و به کدام قسمت کوهپایه می گویند ؟


بلندترین نقطة‌کوه را قله می گویند و آن قسمتهایی که به زمینهای هموار پای کوه وصل شده ، کوهپایه نام دارد .


سئوالات بخش 3 :1ـ رشته کوه را تعریف کنید ؟


وقتی ردیفی از کوهها با ارتفاعات مختلف در کنار هم قرار بگیرند و مانند زنجیر به هم متصل باشند ، به این کوهها ، رشته کوه می گویند .2ـ شناخت رشته کوهها از چه اهمیتی برخوردارند ؟


شناخت رشته کوهها بسیار مهم است ، چون بسیاری از مکانها را با نام رشته کوهها می توان به سرعت پیدا کرد .دو رشته کوه معروف ایران و دو رشته کوه شناخته دنیا را مثال بزنید ؟5- آیا متوانید دو قله بلند زاگرس را مثال بزنید؟


دو قله زرد کوه و دنا.6- مناطق بلند کوهستانی و ارتفاعات از چه آب و هوایی بر خوردارند؟


در این ارتفاعات بلند همه ساله مقدار زیادی برف ذخیره می شود که میتواند آب مورد نیاز زمنیهای کشاورزی و یا آب معدنی را در طول سال تأمین می کند.7- آیا وجود آب در پای کوهها در میزان جذب جمعیت و زندگی شهری و روستایی تأثیر قابل توجهی دارد؟


بله ، بدلیل وجود آب در پای کوهها مردم جذب این مناطق شده و با ایجاد کشاورزی و یا ایجاد آبادانی، شهرهای پرجمعیت را بوجود می آوردند.8- قله را تعریف کنید و از میان قله های مرتفع ایران یک مثال بزنید ؟


بلند ترین نقطه کوه را قله کوه می گویند. قله دماوند که از جمله بلندترین قله های رشته کوه البرز است .9- دامنة کوه چه تفاوتی با کوهپایه دارد ؟


سرازیریهای تند کوه را دامنة کوه می گویند . ولی کوهپایه قسمتهایی از دامنة کوه است که به زمینهای هموار پای کوه وصل شده است.
10- دامپروران و دامداران کوچ نشین به چه شکل از دامنه و کوهپایه بهره می گیرند؟


بدلیل اینکه در مناطق بسیار مرتفع کوهها ( قله ها) سر ما بسیار زیاد است کسی زندگی نمی کند. ولی کوچ نشینان همراه با گله های دام خود به دامنه کوه یعنی به ییلاق میروند با شروع فصل سرما به قسمتهای کوهپایه یعنی قشلاق باز می گردند.

ادامه مطلب را بخوانید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 13:17  توسط مهدی  | 

اجتمایی

جغرافی


21- بین شمال و مشرق چه جهتی وجود دارد ؟


الف ) شمال ب ) شمال غربی ج ) شمال شرقی د ) شرق


22- ...................... همیشه بلندتر از کوهپایه است .


الف ) روستاها ب ) قله ج ) زمین های پای کوه د ) دریاها


23- به شن و ماسه و گل و لایی که رودها با خود به همراه می برند .................... می گویند .


الف ) آبرفت ب ) جلگه ج ) جویبار د ) کویر


24- برای تعیین آب و هوای هر منطقه ................... و .................. را اندازه گیری می کنند .


الف ) برف و باران ب ) برف و باد ج ) باران و باد د ) مقدار بارندگی و دمای هوا


25- خلیج فارس و دریای عمان از نظر .................... اهمیت دارند .


الف ) کشتی رانی ب ) صید ماهی و میگو ج ) آب و هوا د ) زیبایی ساحل


26- در دریا به خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند و دور تا دور آن را آب فراگرفته .................. می گویند .


الف ) جزیره ب ) شبه جزیره ج ) دریا د ) دریاچه


27- پرآب ترین رود ایران می باشد که به خلیج فارس می ریزد :


الف ) سفید رود ب ) چالوس ج ) زاینده رود د ) کارون


28- شهر ........... یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی کشور است .


الف ) خوزستان ب ) مشهد ج ) تهران د ) اصفهان


29- کدام بندر در شمال و کنار دریای خزر می باشد .


الف ) بندر لنگه ب ) بندر انزلی ج ) بندر بوشهر د ) بندر ماه شهر


30- به کالاهایی که از کشور خود به کشورهای دیگر می فرستیم چه می گویند ؟


الف ) صادرات ب ) واردات ج ) بازرگانی د ) بار
تاریخ مدنی


31- فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره بهتر شهرها ...... را به وجود آوردند؟


الف ) کشاورزی ب ) قانون ج ) داد و ستد د ) خط


32- رهبر پارس ها .......... بود که از ضعف مادها استفاده کرد و به جنگ با آنان پرداخت و آنان را شکست داد و پادشاه ایران شد .


الف ) کوروش ب ) هخامنش ج ) اسکندر د ) کراسوس


33- از جمله کارهای مهم داریوش ساختن راه ، ساختن سکه طلا ، تعیین شهربان و ....... بود .


الف ) اختراع خط ب ) ساختن شهرها ج ) ساختن مساجد د ) ایجاد سپاه جاویدان


34- سه پایه اصلی دین زرتشت عبارتند از پندار نیک و ........ و کردار نیک .


الف ) خوش خلقی ب ) گفتار نیک ج ) اعمال نیک د ) دوستان نیک


35- دین اسلام مردم را به پرستش خدای یگانه ، برادری و .................... دعوت می کند .


الف ) علم آموزی ب ) اخلاق خوب ج ) صحبت خوب د ) آزادی


36- در دوره ساسانیان مردم به دو طبقه بزرگان و .................. تقسیم می شدند .


الف ) مردم معمولی ب ) اشراف ج ) معلمان د ) دبیران


37- کدامیک از کارهای زیر مخصوص روز جمعه است ؟


الف ) گردش ب ) نظافت ج ) دیدن اقوام د ) نماز جمعه


38- دومین جامعه ای که یک کودک در آن زندگی می کند کدام است ؟


الف ) مدرسه ب ) خانواده ج ) مسجد د ) کشور


39- معمولا اطراف شهر محل چه جاهایی است ؟


الف ) اداره ها ب ) فروشگاهها ج ) کارگاهها د ) بیمارستانها


40- ملت ایران در کدام مورد مشترک نیستند ؟


الف ) پرچم مشترک ب ) قانون اساسی ج ) آداب و رسوم د ) سرود

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 13:13  توسط مهدی  | 

از همه جا

سئوال علوم 1-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما


الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید () 


      


2-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()


3-سلول چیست ؟


4-سلول ها چگونه زیاد می شوند (1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()


5-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0) ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()


6-آب چگونه جذب گیاه می شود؟


 


7-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند


 


8-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند


 


برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()


 


9-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند


 


10-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟


 


11-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟


 


 


12-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است .   


   ص()        غ()


سئوال جغرافی


 


1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .


 


 2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا از بقیه مهم تر است ؟


 


 کره ()               نقشه ()            عکس ()           فیلم ()3- کشیدن تمام یاقسمتی از شکل زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .


 


4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟


 


5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند؟


 


 


 ص()           غ()


 


6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .بیژن از مرکز ایران به سمت پایین در حال حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟


 


شمال ()      جنوب ()       جنوب غربی ()                شمال شرقی ()


 


7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند     ص()      غ()    


 


8-جهت های خواسته شده رابنویسید .(بین شمال وغرب...........)              ( بین جنوب وشرق............)


 


( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)


 


سئوال تاریخ


 


9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود .ص()     غ()


   


10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند 


 


11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم ؟


 


12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند ص()       غ()


 


13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند

برای دیدن بقیه سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 12:31  توسط مهدی  | 

اجتمایی

-    دانشی که به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکانهای دیگر آگاه شویم                 نام دارد.

2-    ما به کمک                      نقشه معنای رنگ ها و علامت هایی را که در نقشه به کار رفته می فهمیم.

3-    به پستی ها و بلندیهای زمین                       می گویند.

4-    نام دو رشته کوه بلند ایران را بنویسید.

5-    به کدههایی که مانند زنجیر به هم مربوطند                  می گویند و به زمینهای پای کوه                   می گویند.

6-    قله های رشته کوه البرز را نام ببرید.

7-    دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

8-    از جاری شدن آب روی زمین                 پدید می آید و از به هم پیوستن جویبار ها       تشکیل می شود.

9-    آبرفت چیست؟

10-جلگه چگونه بوجود می آید؟

 

 

11-جلگه های شمال ایران را نام ببرید.

 

12-به                      نقطه کوه قله می گویند و بلندترین قله ایران                نام دارد.

13-دو قله بلند زاگرس را نام ببرید.

14-دو خط عمود برهم کشیده و چهار جهت اصلی را روی آن مشخص کنید.

 

  

15-قطب نما چیست؟

 

 

 

 

 

1-    اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند؟

2-    چه چیزی باعث اختراع حط شد؟

 

3-    در زمان گذشته مردم چگونه از قوانین آگاه می شدند؟

 

4-    نخستین شهرها چگونه پدید آمدند؟

 

5-    نام تعدادی از شهرها و تمدنهای نخستین را بنویسید.

 

 

 

 

1-    مدرسه محل                    و                       است.

2-    محراب کجاست و نماز جماعت چگونه برگزار می شود؟

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 11:40  توسط مهدی  | 

اجتماعی -جغرافیا-تاریخ و مدنی

               

1- راهنمای نقشه معنای ...................و.....................رانشان می دهد.

2- خداوند دو نعم بزرگ یعنی ........................و............................به انسان داده است .

3- خانواده باازدواج ...................و.......................... تشکیل می شود.

4- مهم ترین مشکل انسان ها درقدیم چه بود؟

5- کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد؟

6-باارواح کشاورزی مردم درشهرها خانه ی دائمی ساختند.               ص                 غ

7- اولین شهر کنارکدام رودها ساخته شد؟

8- جغرافیا چگونه علمی است؟

9- نام مرکزهراستان رابنویسید فارس(           ) خراسان شمالی (               )

10- نام چهاروسیله که با آن جغرافیا را بهتر می آموزیم بنویسید.

11- خانواده کم جعمیت چند فرزند دارد؟

12- خانواده پرجعمیت حداقلچند نفر عضو دارد؟

13- معنای نظم چیست ؟3 مورد

14- درروزجمعه چه کارهایی می کنید؟ 3 مورد

15- مدرسه محل تعلیم و....................است .

16- خانواده کدام نیازهای مارا فراهم می کند؟

17- اولین حیوانی که اهلی شد گاو بود.                     ص                 غ

18- انسان اولیه نیازهای خودرااز راه مبادله ..................برطرف می کردند.

19- فرمانروایان چرا ازمردم مالیات می گرفتند ؟

 

20- رسیدگی به کار مالیات ها حساب کردن آن ها باعث اختراع ..............شد  .

21- نقشه چیست؟

به نام یکتا خالق هستی

امام علی(ع): خالی بودن دل از کینه و حسادت از خوشبختی بنده است

    آزمون: تاریخ و مدنی                                                                            پایه چهارم 1

 

1-    کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟(2)

 

 

2-    خداوند به انسان در مقایسه با بقیه جانداران دو نعمت بزرگ عطا کرده است. آن دو نعمت کدام است(2)

 

 

3-    کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد.(2)

 

 

4-    چه چیزی باعث اختراع خط شد.(2)

 

 

5-    پاسخ درست را با علامت * مشخص کنید.(2)

1- اولین شهرها در کنار کدامیک از رودهای زیر در ایران بوجود آمد

دجله                  فرات                  کارون                            نیل

2- انسانها با یادگرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

دامپروری            خانه سازی          کشاورزی                        ساختن ابزار

3- مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود.

ساختن خانه         نداشتن ابزار         فراهم کردن غذا               بیسوادی

4- وقتی یک فرمانروا بر چند شهر و روستا چیره می شد به این ترتیب بوجود می آمد.

شهرها                روستاها              کشورها                          دهکده ها

6-    در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.(1)

الف- فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم                 می گرفتنتد.

ب- انسان های نخستین در جستجوی خانه به                         پناه می بردند.

7-    جملات صحیح یا غلط را با علامت * مشخص کنید.

الف- در آن زمان اداره ی امور شهرها بر عهده شهردار بود.         ص                    غ

ب- با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند.    ص                    غ

 

 

مدنی

1-    سه نمونه از مشکلاتی را که خانواده های پرجمعیت با آن روبرو هستند بنویسید.(5/1)

 

2-    چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است.(1)

 

 

3-    معنای نظم چیست؟(5/1)

 

 

4-    پدر و مادر و فرزندان در خانواده چه وظایفی دارند؟(2)

پدر و مادر:

فرزندان:

5-    پاسخ درست را با علامت * مشخص کنید.

الف- اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه چیست؟(1)

احترام به والدین               عادت                 داشتن نظم                      کمک کردن

ب- خانوادهخ چگونه تشکیل می شود؟

با ازدواج زن و مرد             با تولد فرزندان      زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ                      ساختن خانه و خریدن وسایل

 

به نام یکتا خالق هستی

امام صادق(ع): خشم کلید هر بدی است

    آزمون: جغرافی                                                                                  پایه چهارم 1

  1-    دانش جغرافیا چگونه دانشی است؟

 

2-    راهنمای نقشه چیست و چه فایده ای دارد؟

 

3-    جهت های اصلی و فرعی را نام برده و روی شکل نشان دهید.

 

4-    قطب نما چیست؟

 

5-    رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه مهم ایران را نام ببرید.

 

6-    رشته کوه زاگرس در کدام جهت ایران قرار گرفته و دو قله مهم آن را نام ببرید.

 

7-    در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

الف- به پستی و بلندی های زمین                گفته می شود.

ب- بلندترین قله رشته کوه البرز                   نام دارد.

ج- خورشید هر روز در پایان روز در جهت                    غروب می کند.

د- شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد                 نامیده می شود.

8-    پاسخ درست را با علامت * مشخص کنید.

الف- بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرارگرفته است؟

شمال غربی                     شمال شرقی                    جنوب غربی                     جنوب شرقی

ب- هر روز صبح خورشید از کدام جهت طلوع می کند؟

شمال                             جنوب                             مغرب                             مشرق

ج- قله سبلان در کدام طرف ایران قرار دارد؟

شمال                             شمال غربی                     شمال شرقی                    مغرب

د- زمین های پای کوه چه نامیده می شود؟

 

 

دامنه                              قله                                رشته کوه                                    کوهپایه

 

به نام یکتا خالق هستی

    آزمون:جغرافی                                                      پایه چهارم 2

نام آموزگار :

  

1-    دانشی که به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکانهای دیگر آگاه شویم                 نام دارد.

2-    ما به کمک                      نقشه معنای رنگ ها و علامت هایی را که در نقشه به کار رفته می فهمیم.

3-    به پستی ها و بلندیهای زمین                       می گویند.

4-    نام دو رشته کوه بلند ایران را بنویسید.

5-    به کدههایی که مانند زنجیر به هم مربوطند                  می گویند و به زمینهای پای کوه                   می گویند.

6-    قله های رشته کوه البرز را نام ببرید.

7-    دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

8-    از جاری شدن آب روی زمین                 پدید می آید و از به هم پیوستن جویبار ها       تشکیل می شود.

9-    آبرفت چیست؟

10-جلگه چگونه بوجود می آید؟

 

 

11-جلگه های شمال ایران را نام ببرید.

 

12-به                      نقطه کوه قله می گویند و بلندترین قله ایران                نام دارد.

13-دو قله بلند زاگرس را نام ببرید.

14-دو خط عمود برهم کشیده و چهار جهت اصلی را روی آن مشخص کنید.

 

  

15-قطب نما چیست؟

 

 

 

 

 

1-    اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند؟

2-    چه چیزی باعث اختراع حط شد؟

 

3-    در زمان گذشته مردم چگونه از قوانین آگاه می شدند؟

 

4-    نخستین شهرها چگونه پدید آمدند؟

 

5-    نام تعدادی از شهرها و تمدنهای نخستین را بنویسید.

 

 

 

 

1-    مدرسه محل                    و                       است.

2-    محراب کجاست و نماز جماعت چگونه برگزار می شود؟

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 11:31  توسط مهدی  | 

مرزهای جغرافیایی و سیاسی ایران

 

فلات ایران :

واحد جغرافیایی ویژه‌ای از قاره آسیاست که کشور ایران نیز در آن واقع شده است. موقعیت عمومی و جغرافیایی فلات ایران که در جنوب غربی آسیا به صورت پلی میان سه قاره­ی آسیا، آفریقا و اروپا واقع شده است، به نحو بارزی در اوضاع سیاسی و نوسانات مرزهای آن موثر بوده است و اغلب در معرض تجاوز اقوام مختلف قرار گرفته و گاهی هم بیگانگان مدتی بر آن تسلط یافته‌اند. مرز طبیعی فلات ایران در شمال جلگه­ی ماوراءالنهر و دریای مازندران و جلگه­ی کورا، در مغرب جلگه­ی بین‌النهرین، در جنوب شرقی و مشرق رود سند و در جنوب خلیج فارس و دریای عمان و جزایر آن است. حدود 90درسد از خاک ایران در محدوده­ی فلات ایران واقع شده است.

مرزهای سیاسی کنونی ایران

کشور ایران بیش از 6000 کیلومتر با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرز خشکی مشترک دارد. اگر کناره‌های خلیج فارس و دریای عمان و مازندران را به آن بیفزاییم، طول مرزهای ایران به حدود 8700 کیلومتر می‌رسد. طول مرزهای کشور ایران و عراق در مقایسه با مرزهای ایران با دیگر کشورهای همسایه در مقام اول است. کوتاه­ترین مرزهای ایران درمیان کشورهای مجاور، مرز ایران و ارمنستان است. مرزهای سیاسی کنونی ایران به مرزهای شمالی، مرزهای شرقی، مرزهای غربی و مرزهای جنوبی تقسیم می‌شود.

1ـ مرزهای شمالی : ایران از سوی شمال با کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم‌مرزاست و خط مرزی ایران و جمهوری­های شوروی سابق که قسمتی از آن را مرز آبی دریای مازندران و مرزهای رودخانه‌ای تشکیل می‌دهد، جمعا در حدود 2643 کیلومتر است.

2ـ مرزهای شرقی : کشور ایران از سمت شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان هم‌مرز است. ایران با افغانستان در طول خطی از دهانه­ی ذوالفقار (نقطه مرزی مشترک بین ایران و افغانستان و ترکمنستان) در شمال تا کوه ملک سیاه در جنوب (نقطه مرزی با پاکستان) حد مشترک دارد. طول این خط مرزی در حدود 945 کیلومتر است.
مرزایران و پاکستان، زمانی که پاکستان ضمیمه­ی هند و از متصرفات انگلستان محسوب می‌شد، به دست مأموران انگلیسی تحدید و به موجب پروتکل­های 1288ق. پس از گذشتن از رودخانه ماشکید در کنار دریای عمان درجنوب تا کوه ملک سیاه (نقطه مرزی ایران و افغانستان و بلوچستان) در شمال تعیین گردید. طول خطوط مرزی ایران و پاکستان در حدود 987 کیلومتر است.

3ـ مرزهای غربی : با تشکیل دولت جدید ترکیه پس از جنگ جهانی اول، ایران در غرب با کشور مذکور همسایه و هم‌مرزشد. طول خطوط مرزی ایران و ترکیه در حدود 486 کیلومتر است.

مرز ایران و عراق : خط مرزی ایران و عراق در واقع همان مرز قدیمی ایران و عثمانی است که در جنوب از تقسیم‌گاه آب اروند رود آغاز می‌شود، سپس به سوی شمال از بیابان عبور می‌کند و از داخل هورالعظیم می‌گذرد و پس از پشت سر گذاشتن عارضه‌های متعدد جغرافیایی، به جنوب دهلران می‌رسد. در این ناحیه تا قصرشیرین خط مرزی ایران و عراق از پای آخرین ارتفاعات ایلام می‌گذرد، پس از قصرشیرین از بخش کم‌ارتفاعی گذشته، به کوه دالامپیر نقطه­ی مرزی ایران و عراق و ترکیه می‌رسد. طول این مرز در حدود 1609 کیلومتر است.

4ـ مرزهای آبی جنوب : موقعیت خلیج فارس و دریای عمان درجنوب بهترین و مطمئن‌ترین موقع سیاسی را برای مرزهای جنوبی ایران فراهم ساخته است. خط ساحلی جنوب به طول 1880 کیلومتر شامل کرانه‌های شمالی دریای عمان و تمام کرانه‌های شمالی خلیج فارس و بخشی از اروند رود که از مصب آن تا دهانه­ی نهرخین و نیز تقسیم‌گاه آب شط (تالوگ)، مرز ایران و عراق است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی 1389ساعت 16:43  توسط مهدی  | 

مطالب قدیمی‌تر