شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم


به نام خدا


نام ونام خانوادگی :


درس: علوم


پایه چهارم دبستان هجرت


 


سوالات


بدن موجودات زنده از واحد های بسیار کوچکی به نام ........................ساخته شده است.


 


سبزی رنگ برگ درختان به سبب وجود ماده ای به نام .................... است.


 


آب باید از................... به .................... برسد.


 


در آب شور دریا نمک را ...................... و آب را .................... می گویند.


 


فراوان ترین گروه بند پایان .................. است.


 


حشرات.............. پا و عنکبوتها............... پا دارند.


 


هر سلول چند بخش دارد؟ نام ببرید؟


 


انگل چیست؟


 


گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟ نام ببرید؟


 


آوند چیست؟


 


کربن دی اکسید از چه راه هایی بدست می آید؟


 


کار کشاورزی یعنی چه؟


 


دیم کاری یعنی چه؟


 


نام دو نوع داروی گیاهی را بنویسید؟


 


کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ برای هر کدام مثالی بزنید؟


 


محلول( محلول یکنواخت) را توضیح دهید؟


 


باز تابش نور را تعریف کنید؟


 


در محل های زیر چه نوع آینه ای استفاده می شود؟


دستشویی:             سر پیچ جاده:                   پشت چراغ اتومبیل:                آرایشگاه:


 


استفاده از کوره آفتابی چه فایده ای دارد؟( دو مورد)


 


 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:21  توسط مهدی  | 

نام ونام خانوادگی=            بسمه تعالی                 مدت: 60 دقیقه           


                      امتحان: علوم نوبت دوم     پایه:چهارم ابتدایی      


 


 


1 ـ رگ هایی که خون را به قلب بر می گردانند ...................... نام دارند .0/5


 


2ـ عرق از راه پوست بدن .......................... می شوند .0/5


 


3ـ قلب تقریبا " در هر دقیقه حدود ....................... بار پر و خالی می شود .0/5


 


4ـ رنگ قرمز خون به دلیل وجود ...................... است .0/5


 


5ـ بینی و دهان به وسیله ی لوله ی باریکی بنام ......به ششها مربوط می شود.


5/                                    


6ـ بزرگترین سیاره ی منظومه شمسی ......................... نام دارد ؟0/5


7 ـ زمین در هر24 ساعت یک بار به دور .................. می چرخد .0/5


8ـ سنگ های مرمر یک نوع سنگ .... است.0/5


 


9ـ هریک از دو سر آهن ربا .......................... نامیده می شود ؟0/5


10ـ سبزی رنگ برگ گیاهان به سبب وجود .................... است .0/5


 


 


11ـ چرا تنفس بینی مفید تر از تنفس دهان است .؟1


 


12ـ طرز تشکیل سنگهای رسوبی را توضیح دهید ؟1


 


13ـ باز تابش نور را شرح دهید ؟1


 


14 ـ مهتاب چیست ؟1/5


 


15ـ مخلوط های زیر چه نوع محلول ها یی هستند ؟1/5


 


الکل در آب =           نمک در آب =                 نوشابه ی گاز دار =


 


16ـ از گیاهان دارویی سه مورد نام ببرید ؟1/5


 


17ـ هریک از جانوران زیر جزء کدام گروه از بی مهرگان می باشند ؟1/5


 


مگس =                  پروانه =                            حلزون =


 


18ـ چگونه می توان آهن ربای الکتریکی ساخت ؟2


 


19 ـ به چه اجسامی رسانا و نا رسانا می گوییم ؟2


 


20ـ سلول چیست ؟ و از چه بخش ها یی تشکیل شده است ؟


2


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:20  توسط مهدی  | 

علوم تجربی چهارم / مهر88
 
1- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید .
- برای آشنایی با محیط اطراف شما باید ................... کنید .
- تحقیقات علمی همیشه با ............. شروع می شود .
- هنگامی که درستی فرضیه ای به وسیله آزمایش های فراوان ثابت شود آن را ............ می نامند .
- سلول های جدید هم رشد می کنند و ................. می شوند ، این کار در تمام عمر ادامه می  یابد .
- محل غذا سازی گیاهان ....................... است .
- گازی که در هوا وجود دارد و گیاهان برای غذا سازی به آن احتیاج دارند ................ نام دارد .  
2- صحیح (ن) یا غلط (غ) بگذارید .
- گیاهی که در تاریکی می روید سبزینه نخواهد داشت . ?
- گیاهی که در تاریکی می روید سبزینه خواهد داشت . ?
- ریشه گیاه با تارهای بسیار ظزیفی که دارد آب را جذب می کند سپس از راه ساقه آن را به برگ می رساند . ?
3- کارخانه ی غذاسازی گیاه چه نام دارد ؟
برگ ?         ریشه ?       ساقه ?
4- کدام آب برای گیاه مناسب است ؟
آب لوله کشی ?    آب مقطر ?          آب نمک ?
5- کدامیک از این گیاهان در کار غذاسازی فعال ترند ؟
بوته ی گندم ? درخت خرما ? بوته ی گوجه فرنگی ? بوته ی گل سرخ ?
6- غذا در کدام قسمت گیاه چغندر قند و خیار ذخیره می شود ؟
درمیوه وریشه ? درریشه و میوه ? دربرگ و ساقه ? درریشه و ساقه ?
7- کدام قسمت از سلول مایع غلیظی است ؟
هسته ?    پوشش اطراف سلول ?    سیتوپلاسم ?
8- سلول چیست ؟
9- برای دیدن سلول از چه دستگاهی استفاده می کنند ؟
10- در بدن ما چند نوع سلول وجود دارد؟ نام ببرید.
11- کدام دسته از موجودات زیر کار غذاسازی را برعهده می گیرند ؟
گیاهان ?          پرندگان ?          باکتری ها ?
12- موجودات زنده و غیر زنده در کدام مورد زیر تفاوت دارند ؟
تولید مثل ?      حرکت ?       رشد ?         همه موارد ?
13- آوندها در کدام قسمت گیاه وجود دارند ؟
ساقه ?          برگ ?        ریشه ?        موارد یک و دو ?
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:19  توسط مهدی  | 

در جاهای خالی کلمة مناسب بنویسید .

1-سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به
نام  .................. است .2-بعضی از آوندها غذایی را که در ................. ساخته شده است ،
به میوه یا ریشه انتقال می دهند .3-گیاهان برای غذاسازی به ...................... نیاز دارند .4-ریشه ی گیاهان آب را به وسیلة ................ خود جذب می کند و
به برگ می رساند .5- کربن دی اکسید از راه ....................که در برگ وجود
دارد وارد آن می شود .6-در ساقه و برگ گیاهان لوله های بسیار باریکی وجود دارد که به آن
.......... می گویند .7-محل غذاسازی گیاهان ........................... است .8- گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را از
.......................... تأمین می کنند .9-گیاهان سبز به جز مواد غذایی که می سازند مقدار زیادی
.............. هم تولید می کنند .به سوالات زیر پاسخ دهید ؟1- سبزینه چیست ؟2-آنچه گیاهان برای غذاسازی نیاز دارند کدام است نام ببرید ؟3-گیاهان مواد لازم برای غذاسازی را چگونه از خاک می گیرند؟4- چرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند؟5-گیاه گوجه فرنگی برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ ( 4 مورد)6-گیاهان سبز در شب غذاسازی می کنند یا در روز؟ چگونه؟7- کدام یک ازگیاهان زیر در غذاسازی فعال ترند؟ چرا ؟گوجه فرنگی – خرما – بوته گندم8- چرا در جنگل های انبوه درختان قد می کشند؟9- چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث غذاسازی می شود یا نه ؟10- آزمایشی را بنویسید که ثابت کند آب از راه آوند به درون گیاه
کشیده می شود ؟


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:18  توسط مهدی  | 

بخش اول - ساختمان بدن موجودات زنده

موجودات زنده با موجودات غیر زنده متفاوتند. آجر، صندلی و کتاب جزء موجودات غیر زنده و پروانه، درخت و گنجشک جزء موجودات زنده هستند. رشد، حرکت و تولید مثل از مهم ترین تفاوت های موجودات زنده و غیر زنده می باشد.


سلول چیست؟


بدن ما و همه موجودات زنده از واحدهای بسیار کوچکی به نام سلول ساخته شده است. سلول واحد ساختمانی بدن است.
ساختمان سلول: برای دیدن سلول به دلیل کوچک بودن آن، باید از وسیله ای به نام میکروسکوپ استفاده کنیم. با میکورسکوپ می توان همه چیز را بیشتر از 1000 برابر بزرگ کرد.
هر سلول 3 بخش دارد:
1- پوسته
2- سیتوپلاسم
3- هسته
پوسته مانند پوششی در اطراف سلول کشیده شده است. سیتوپلاسم، مایع غلیظی است که تمام سلول را پر می کند. یک هسته کوچک نیز در داخل سیتوپلاسم است. شکل و اندازه سلول ها با هم متفاوت است.
در ساختمان برگ سه نوع سلول مشاهده می کنیم که هر یک کار معینی انجام می دهند. سلول ها از غذایی که وارد آنها می شود استفاده می کنند و در صورت آسیب دیدن آنها تقسیم می شوند و سلول جدیدی را به وجود می آورند و اینک ار تا پایان عمر ادامه دارد
.
سلول ها کار های مختلفی انجام می دهند. مثلاً سلول عصب (انتقال پیام) سلول استخوان (استحکام) سلول ماهیچه(حرکت) و سلول روده (جذب) غذا را به عهده دارند.
شباهت های سلول ها:
1- همه سلول ها سه بخش اصلی (پوسته،هسته، سیتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد می کنند.
3- همه سلول ها تقسیم می شوند.
در برگ دونوع سلول وجود دارد:
1- روی برگ از سلول های نازک و پهن تشکیل شده
2- در درون برگ سلول های مستطیلی که سبزینه دارند وجود دارد
.


  پرسش های بخش 1
1- کدامیک از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟


استخوان
ماهیچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چیست؟


ورزش کردن
استراحت کردن

تقسیم سلول ها
کش آمدن سلول ها
   3- پوششی که در اطراف سلول ها وجود دارد چه نامیده می شود؟


استخوان
پوسته
سیتوپلاسم
هسته


  4- ساختمان بدن کدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشکیل شده است؟


شتر
پلنگ
خروس
مورچه
   5- مایع غلیظی که سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟


پوسته
سیتوپلاسم
ماده سلولی
هسته
 
1- مراحل رشد و تقسیم سلول در شکل زیر به هم ریخته است، با زدن شماره آنها را مرتب کنید.


  2- چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟


همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسیم سلول و احتیاج به غذا شبیه هم هستند. ولی تفاوت آنها در شکل، اندازه و نوع کاری است که انجام می دهند.
   3- چهار نمونه از سلول های بدن را نام ببرید و وظیفه هر یک را بنویسید؟


سلول عصب (انتقال پیام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهیچه (حرکت) - سلول شش (جذب اکسیژن)
 4- سلول گیاهی با سلول جانوری چه تفاوتی دارد؟


سلول گیاهی دو پوسته دارد به همین دلیل محکم تر از سلول های جانوری است.


  5- سلول ها چگونه زیاد می شوند؟


تقسیم سلولی


 6- سلول از چه قسمت هایی تشکیل یافته است؟


پوسته،سیتوپلاسم، هسته


  7- کدام عمل در مورد بیشتر سلول ها تا آخر عمر صورت می گیرد؟ تقسیم سلولی


 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:17  توسط مهدی  | 

نمونه سوالات بخش 3 - گیاهان، موجودات پر ارزشپرسش های بخش 3


1- کار مبارزه با آفت ها، همیشه و در همه دوران زندگی آنها مؤثر است.


درست
نادرست
2- بیشتر کشاورزان برای شخم زدن زمین های پهناور از تراکتور استفاده می کنند.


 درست
نادرست


3- کار کشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید


درست
نادرست


4- پرندگان کوچک در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.


درست
نادرست


پرسش های تشریحی:
?-وقتی می خواهیم زمین را برای کاشتن آماده کنیم ابتدا چه عملی را انجام می دهیم؟


ابتدا زمین را شخم می زنیم.


2- برای کاشت یک گیاه باید چه کاری انجام داد؟


ابتدا باید زمین را برای کشت آماده کرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشید و سپس زمین را آبیاری کرد. مرحله بعدی در آوردن گیاهان هرز از داخل زمین است تا زمانی که به رشد کامل خود برسد.
3- اصلی ترین غذای انسان را چه گیاهانی تشکیل می دهند؟


گندم، برنج، سیب زمینی


4- یاد گرفتن کشاورزی چه اثری در زندگی انسان داشت؟


توانست محصول بیشتری تولید کند و برای زمستان خود غذا ذخیره کند. دیگر مجبور نبود تمام قسمت های گیاه را بخورد. بلکه از هر گیاهی قسمت های مفید را می خورد.


5- آیا استفاده زیاد از تراکتور برای زمین های کشاورزی پهناور مضر است؟


بله. چون تراکتور عمیقاً جای خاک را عوض می کند و خاک های سطح رویی که مواد غذایی بیشتری دارند به سطح زیرین انتقال پیدا می کنند. استفاده زیاد از تراکتور برای زمین مفید نیست.


6- کدام محصول را حتماً باید با کشت آبی زیاد نمود؟


برنج


7- چه محصولاتی در ناحیه کوهستانی بیشتر رشد می کنند؟


گردو، بادام، درختان میوه


8- ادویه در چه نوع آب و هوایی به دست می آید؟


گرم و مرطوب


9- چه گیاهانی را می شناسید که مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟


دارویی: اوکالیپتوس، گل ختمی، گل بنفشه، نعناع
رنگرزی: حنا، گردو، انار، پوست پیاز، روناس


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:17  توسط مهدی  | 

علوم

سه شنبه 12 آبان 1388 , ساعت 4:43 عصر  

کشاورزان از هزاران سال پیش
تاکنون زمین را برای کاشتن، شخم می زنند. در ابتدا این کار با دست انجام می شد.
بعدها از گاو و اسب استفاده شد. امروزه تراکتور جای جانوران را گرفته
است.
آب دادن:
به جهت وجود آب کم در ایران، کشاورزان برای صرفه
جویی در مصرف آب، گیاهانی را می کارند که با کمک آب باران و برف رشد کرده و محصول
دهند و نیاز به آبیاری نداشته باشند. به این گونه کشاورزی دیم کاری می گویند؛ مانند
کشت گندم.
از بین بردن علف های هرز:
علف های
اضافی که در لابه لای گیاهان کاشته شده می روید. علف های هرز گفته می شود. از بین
بردن این علف ها کار زیادی می طلبد.
مبارزه با آفت
ها:

بعضی از حشرات که گیاه خوار هستند دسته جمعی به مزرعه ها حمله می
کنند و قسمتی از محصول را می خورند. برای دفع حشرات مزاحم یا آفت ها، مواد حشره کش
ساخته شده است. به دلیل اینکه مواد سمی هستند. دانشمندان از جانورانی مانند عنکبوت
یا سوسک بهره می گیرند.

محصولات گوناگون:


بعضی از محصولات مانند
گندم در بیشتر استان ها به عمل می آید. اما بعضی محصولات دیگر مانند خرما، برنج و
انگور در بعضی مناطق رشد می کنند. مثلاً برنج در جایی به دست می آید که آب فراوان
داشته باشد و خرما در آب و هوای گرم به دست می آید.
نوشیدنی
ها:

بعضی از گیاهان به صورت دم کرده و نوشیدنی مصرف می شوند مانند چای، و
قهوه؛ و بعضی از محصولات دیگر را برای خوش طعم کردن غذا استفاده می کنیم مانند
انواع ادویه ها که بیشتر در کشورهای گرم و مرطوب به دست می آید.
داروها:
مردم از زمان های دور، بعضی گیاهان را به دلیل
اثرات داروئی آنها مصرف می کردند. مانند خاکشیر یا دانه به. امروزه هم از گیاهان
دارویی استفاده های بسیاری می شود.
رنگ
ها:

گیاهان در صنایع رنگرزی هم استفاده می شوند. رنگرزی در استان هایی که
قالیبافی دارند رواج دارد که برای رنگ کردن پارچه یا پشم به کار می رود.
از چوب
برای تهیه میز، تخته، پنجره و سایر وسایل استفاده می کنند.


 نمونه سوالات بخش 3 - گیاهان، موجودات پر
ارزش


پرسش های بخش 3


1- کار مبارزه با آفت ها، همیشه و در همه
دوران زندگی آنها مؤثر است.


درست
نادرست
2- بیشتر کشاورزان برای شخم زدن زمین های پهناور از تراکتور استفاده
می کنند.


 درست
نادرست


3- کار
کشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید


درست
نادرست


4- پرندگان
کوچک در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.


درست
نادرست


پرسش های
تشریحی:

?-وقتی می خواهیم زمین
را برای کاشتن
آماده کنیم ابتدا چه عملی را انجام می
دهیم؟


ابتدا زمین را شخم می زنیم.


2- برای کاشت یک گیاه باید چه کاری انجام
داد؟


ابتدا باید زمین را برای کشت
آماده کرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشید و سپس زمین را آبیاری کرد. مرحله بعدی در
آوردن گیاهان هرز از داخل زمین است تا زمانی که به رشد کامل خود برسد.

3- اصلی ترین غذای انسان را چه گیاهانی تشکیل می
دهند؟


گندم، برنج، سیب زمینی


4- یاد
گرفتن کشاورزی چه اثری در زندگی انسان داشت؟


توانست محصول بیشتری تولید کند و برای زمستان
خود غذا ذخیره کند. دیگر مجبور نبود تمام قسمت های گیاه را بخورد. بلکه از هر گیاهی
قسمت های مفید را می خورد
.


5- آیا استفاده زیاد از تراکتور برای زمین های
کشاورزی پهناور مضر است؟


بله. چون تراکتور عمیقاً جای خاک را عوض می
کند و خاک های سطح رویی که مواد غذایی بیشتری دارند به سطح زیرین انتقال پیدا می
کنند. استفاده زیاد از تراکتور برای زمین مفید نیست
.


6- کدام
محصول را حتماً باید با کشت آبی زیاد نمود؟


برنج


7- چه
محصولاتی در ناحیه کوهستانی بیشتر رشد می کنند؟


گردو، بادام، درختان میوه


8- ادویه در
چه نوع آب و هوایی به دست می آید؟


گرم و مرطوب


9- چه
گیاهانی را می شناسید که مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟


دارویی: اوکالیپتوس، گل ختمی، گل بنفشه،
نعناع
رنگرزی: حنا، گردو، انار، پوست پیاز، روناس

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:15  توسط مهدی  | 

علوم
برای دیدن سلول باید ازذره بین های قوی به نام ..............استفاده‌کرد .5/02بدن همه ی موجودات زنده از واحدهای کوچکی به نام ........ ساخته شده است .5/03هرسلول در طول زندگی خود ابتدارشد می کند وسپس ....... می شود.5/04سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام  ............... است .5/05کربن دی اکسید ازراه ...........که در برگ وجود دارد وارد آن می شود .5/06گیاهان برای غذاسازی به ...................... نیاز دارند .5/07 در داخل سلول یک ..................کوچک قرار دارد .5/08فرضیه ای که درستی آن به وسیله ی آزمایش های فراوان ثابت شده باشد ................می نامند .5/09کدامیک از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟


الف) استخوان            ب) ماهیچه           ج) سلول       د) پوست5/010رشد بدن انسان به سبب چیست؟


الف) ورزش کردن                 ب) استراحت کردن
ج) تقسیم سلول ها                  د) کش آمدن سلول ها5/011گیاه چگونه آب را جذب می کند؟


الف) به وسیله ی برگ                        ب) به وسیله ی میوه
ج) به وسیله ی تارهای ریشه                د) به وسیله ی ساقه 5/012از داروها برای چه چیز استفاده می کنیم ؟


الف) برای درمان بیماریها                  ب) برای خوشمزه کردن غذاها    


 ج) برای خوشبو کردن غذا                  د) فقط برای درمان سردرد5/013سلول چیست ؟114هر سلول چند بخش دارد ؟ آنها را نام بنویسید .5/115آزمـایشی رابنویسیدکه ثابت کنـدآب ازراه آونـد به درون گیـاه کشیده می شود ؟216سه نمونه از سلول های بدن را نام ببرید؟5/117گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟218برای کاشت یک گیاه (کشاورزی ) باید چه کارهایی انجام داد219کشاورزی یعنی چه ؟120از ادویه ها برای چه استفاده می کنیم و 2 نوع ادویه نام ببرید ؟221آوند چیست ؟1
موفق باشید

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:15  توسط مهدی  | 

علوم

 به نام خدا

نام ونام خانوادگی                                           کلاس چهارم                                  آزمونک  علوم     آذر88


_________________________________________________________________________________


1-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟


دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان


2-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟


اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها


3-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


4-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


5-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟


نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان


6-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.


7-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟


کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی


8-نوزاد کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟


روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده


9-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟


عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان


10-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟


اسکاریس           کدو             کرمک              


11-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟


کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی


12-فراوان ترین بندپایان کدام ها هستند؟


عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها


13-کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟


روده           ششها             معده           کلیه


14-کودکا ن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟


کرم کدو              کرمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای


15-فراوان ترین بند پایان ................می باشد


16-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.


17-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.


18-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.


19-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.


20-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خو.راکی هستند.


21-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.


مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )


حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )


پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )


                                                                                                                                                 موفق باشید


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:14  توسط مهدی  | 

علوم

بخش 5 - مخلوط
هامخلوط چگونه
تشکیل می شود؟

وقتی دو یا چند ماده مختلف با یکدیگر به ترتیبی بیامیزند که ما بتوانیم آنها را از
هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است.

در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از
مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند.

هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها
نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.

در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند.

مخلوط های یکنواخت (محلول):

وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره
های آب قرار می گیرند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می
شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.

ماده حل شونده و ماده حلال:

اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول
به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک
محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است.

در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.پرسش های بخش
51- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟

روغن در آب

نفت و آب

نمک و آب

نشاسته و آب

2- کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟

آب و روغن زیتون

آب و آبلیمو

آب و نشاسته

آب و اکسیژن

3- آب داغ چه نوع محلولی است؟

جامد در مایع

مایع در مایع

جامد در جامد

گاز در مایع

4- بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

جوشانیدن

از صافی رد کردن

بی حرکت در جایی قرار دادن

باهم زدن

5- در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟

حلال

حل شونده

مخلوط

محلول

  پرسش های تشریحی:

1- مخلوط چیست؟وقتی دو یا چند
ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط
شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟خیر، زیرا این دو
مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.

  3- به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟حلال

  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا
محلول؟در صورتی که دو
مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند،
محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس
از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.

  5- مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟شکر و عدس، نخود
و لوبیا

  6- مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟شن و آب

  7- هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟مخلوط است.

   8- در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟نه، زیرا ذره های
قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به
دست آمده یعنی قند در آب حل شده.

   9- در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟به طور یکنواخت
پراکنده می شوند.

  10- آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟خیر، ماده حل
شونده دیده نمی شود.

  11- چرا در هوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟زیرا همگی گاز
هستند.


+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 13:13  توسط مهدی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر